In-house studier

Flere virksomheder har efterhånden indrettet deres egne studier til at facilitere virtuelle møder, som kræver ekstra muligheder – eksempelvis hvis præsentationerne omfatter flere personer og har en udvidet brug af slides. Dette kræver dog, at løsningen betjenes undervejs, og en af udfordringer er derfor at have medarbejdere, som har dette prioriteret i deres jobfunktion.