AVidia ApS
Ferskenvej 34
DK-2400 København NV
Denmark
Att.: Jesper Bonde Petersen
Telefon/SMS +45 21 21 45 44

Find os her

CVR: 29224277
DUNS: 310090639

Venligst send en besked til/please send a message here

Det er også muligt at sende en mail til/you can send a mail to:
jbp “at this domain”

or use LinkedIn

AVidia er PRINCE2 certificeret samt medlem af AVIXA

Scientific Symposium in Chicago

Scientific Symposium in Chicago