Leverings- og betalingsbetingelser

Ved afbestilling eller ændring af dato betales nedenstående % af den samlede ordre, når varsling i forhold til projektopstart sker inden for

0 – 24 timer 100%
24 – 48 timer 75%
48 – 72 timer50%
3 – 14 dage25%
Mere end 14 dage0%

Ved krav om elektronisk fakturering eller rekvisition mv, kan aftalen først bekræftes, når AVidia har modtaget rekvisition eller ordrereference nummer.

Eventuelle P- og broafgifter, rejseudgifter, fortæring samt andre projektrelaterede omkostninger tillægges altid faktura.

Alle priser er eksklusive moms.

Betaling: netto 14 dage efter aftalens/arrangementets opstart. For længere projekter afregnes på månedsbasis.

Kontakt os her for yderligere oplysninger